Justyna Sieczka

Specjalista neurolog

Justyna Sieczka 2018-04-12T22:49:09+00:00

Leczenie:

 • Choroby z zaburzeniami neurologicznymi: objawy i zespoły neurologiczne
 • Bóle głowy i inne zespoły bólowe
 • Choroby mózgowo-naczyniowe – chorzy po udarach mózgowych
 • Padaczka i inne napady objawowe
 • Choroby nerwów czaszkowych
 • Choroby móżdżku i choroby rdzeniowo-móżdżkowe
 • Choroby pozapiramidowe (choroba Parkinsona)
 • Choroby demielinizacyjne
 • Choroby obwodowego układu nerwowego
 • Choroby rdzenia kręgowego
 • Otępienia
 • Choroby zwyrodnieniowe i zespoły bólowe kręgosłupa

GODZINY PRACY

Czwartek 15:00 – 17:30

  POŁOŻENIE BIURA